Ang "Basic Japanese Online Class" ay inihahandog ng walang bayad para sa mga dayuhang naninirahan sa Kumamoto Prefecture na higit sa edad na 15, upang mapabuti ang kakayahan sa wikang Hapon.
Mayroon dalawang uri ng klase, "Klase na ang layunin ay maabot ang antas ng N5 (mga pangunahing kaalaman sa hiragana, atbp.)" at "Klase na ang layunin ay maabot ang antas ng N4".

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pangunahing Wikang Hapon, ang mga dayuhang residente ay magagawang mamuhay nang maayos kasama ang mga Hapones bilang miyembro ng lokal na komunidad at hindi sila mabubukod.
Ito ay isa sa mga pagsisikap upang isulong ang "Intercultural Cohesion".
Ang layunin nito ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga dayuhan ay maaaring makipag-usap sa mga lokal na residente at magtrabaho nang maayos sa mga kumpanya.

Petsa ng Aplikasyon Hanggang Setyembre 22, 2023
Taong Maaring Mag-apply Mga dayuhang may edad na 15 pataas at residente ng Kumamoto Prefecture
Bayad Wala (Free)
Mga Kinakailangan
  • Internet (rekomendadong gumamit ng unlimited data plan)
  • PC, smartphone o tablet na may "Zoom" na naka-install
  • Webcam (o device na may camera)
  • Headset, atbp. (Mic at Speaker o Earphone)
Petsa ng Klase Mula Oktubre 1, 2023 hanggang Marso 18, 2024
Dalawang beses sa isang linggo (Lunes, Huwebes)
Paraan ng Pagtuturo "Direct Method" (Japanese o simple English ang gagamitin sa pagtuturo)